Udgivelser

Ældre årgange af ArkivNyt vil løbende blive up-loaded her på siden. 

ArkivNyt – 1/2013

ArkivNyt – 2/2013

ArkivNyt 1-2014

ArkivNyt – 2/2014

ArkivNyt – 1-2015

Spidsbarren 2015

Den artikel som Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn har valgt at bringe i Spidsbarren 2015 handler om Hollændermøllen i St. Lihme og ikke mindst om møllerfamilien Eykens, der gennem mange år satte deres præg på sognet og St. Lihme i særdeleshed.

Spidsbarren 2016

Artiklen fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn er skrevet af arkæolog ved Vejle Museerne Dorthe Horn Christensen. Artiklen omhandler de arkæologiske fund på Skovriddergården i Gødding, der er gjort i fm. udgravningerne på stedet i 2016.

Spidsbarren 2017

Artiklen fra Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn er i år skrevet af Peter Egholm Jensen og med Anne Balle som researcher. Artiklen handler om hvordan byggemateriale fremskaffet fra en stendysse i Lihmskov, der lokalt blev omtalt som en jødeovn, blev brugt til bygning af en jernbanebro i området. En anden side af denne historie handler om jernbaneentreprenørernes og fredningsmyndighedernes ofte modsatrettede interesser.

Spidsbarren 2018

I år har Peter Egholm Jensen skrevet en artikel om Peder Henneberg Johansen der blev født på Blåbærhus, Engelsholm Mark den 3. februar 1852. Han var et meget engageret menneske, der involverede sig i samfundets udvikling både lokalt og på landsplan. Artiklen er baseret på Peder Hennebergs arkivalier, der over de seneste år er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv for Nørup Sogn.

Spidsbarren 2019

Årets artikel fra Nørup Sogn i Spidsbarren handler om Kjeld Seyer-Hansen, der i en årrække var praktiserende læge i området. Han var særdeles afholdt blandt sine patienter, og lægegerningen bragte ham også vidt omkring, hvilket man kan læse om i artiklen. Bl.a. var han militærlæge under landgangsoperationen i Normandiet i 1944, praktiserende læge på Førøerne og Anholt, og også skolelæge i Give, Vejle og Egtved kommuner. Han boede i en årrække på Kongsdalsgård i Gødding Huse, hvor han opdrættede Herefordkvæg.

Spidsbarren 2020

Nørup Sogns artikel i Spidsbarren handler om tilblivelsen af Ny Nørup, der langsomt opstod omkring år 1900. I begyndelsen blev bebyggelsen omtalt som Nørup Mejeriby for på den måde at undgå misforståelser i forhold til Nørup ved kirken.

Spidsbarren 2021

Artiklen Danmarks længste udgravning gennem gl. Egtved Kommune, er en fælles artikel fra Randbøl og Nørup og handler overvejende om enkeltgårds-anlægget fra germansk jernalder, der blev fundet i Nørup Sogn i forbindelse med udgravningen til det store naturgasprojekt i 1980’erne.

Årsskiftet Spidsbarren udleveres gratis til medlemmer af Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn. Eksemplarer af årsskriftet kan også købes ved henvendelse til arkivet  så længe oplag haves.