Medarbejdere

Peter Egholm Jensen, formand og redaktør af foreningens tidsskrift ArkivNyt, tlf. 22424919

Ida Hasring, arkivleder med ansvar for arkivets samling samt besvarelse af henvendelser om lokalhistoriske emner, tlf. 61850211

Marianne Jensen, kasserer samt ansvarlig for foreningens medlemskartotek

Agnete Jacobsen, ansvarlig for ajourføring af udklipsamlingen

Anne Balle, arbejder primært med lokalhistoriske emner med relation til St. Lihme området

Grethe Pedersen og Jytte Skovbjerg, hjælper med løsning af en række ad-hoc opgaver i arkivet