Medarbejdere

Peter Egholm Jensen, formand og redaktør af foreningens tidsskrift ArkivNyt, tlf. 22424919

Ida Hasring, arkivleder med ansvar for arkivets samling samt besvarelse af henvendelser om lokalhistoriske emner, tlf. 75883156

Marianne Jensen, kasserer og ansvarlig for journalisering og registrering

Jytte Skovbjerg, ansvarlig for ajourføring af udklipssamlingen

Anne Balle, arbejder primært med lokalhistoriske emner med relation til St. Lihme omårdet

Grethe Pedersen og Agnete Jacobsen, hjælper med løsning af ad-hoc opgaver i arkivet