Samlinger

Oversigt over samlinger

 • Ejendomsbeskrivelser af samtlige gårde og huse i Nørup Sogn med oplysninger om ejerforhold incl. gamle billeder
 • Billeder, tegninger og beskrivelser vedrørende Engelsholm Slot
 • Oversigt over og billeder af gravsten på Nørup kirkegård
 • Protokoller fra forretninger, håndværkere og virksomheder
 • Breve, erindringer og skudsmålsbøger
 • Avisudklip
 • Lokalhistorisk bibliotek
 • Fotografisamling med luftfotos af gårde
 • Film og lysbilleder
 • Skolebilleder og skoleprotokoller fra sognets skoler gennem tiderne
 • Konfirmationsbilleder
 • Malerier med lokale motiver

Alt kan ikke nævnes her, men kontakt os endeligt. Måske har vi lige det, du søger.