Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivets daglige drift via et medlemsskab af Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn, og indmeldelse kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Kontingentet er 120 kr. om året pr. husstand, og et personligt medlemsskab koster 60 kr. om året. Kontingentet kan enten indbetales kontant til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller overføres til foreningens konto i Danske Bank – kontonummer: 1551 11257976. Beløbet bedes indbetalt senest den 1. marts.

Som medlem af foreningen modtager man to gange om året foreningens tidsskrift ArkivNyt samt det historiske tidsskrift Spidsbarren, der udgives af Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Endvidere modtager man invitation til at deltage i foreningens øvrige arrangementer.

Lokalhistorisk Arkiv og Forening tilstræber også at orientere medlemmerne om øvrige aktiviteter, så som foredrag eller udstillinger af lokalhistorisk interesse der finder sted i det sydøst jyske område.