ArkivNyt & Spidsbarren

 

ArkivNyt:

Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn udgiver to gange om året et tidskrift – ArkivNyt om lokalhistoriske emner. ArkivNyt uddeles til foreningens medlemmer og til institutioner.

Gamle numre af ArkivNyt vil blive uploaded på hjemmesiden.

Spidsbarren:

Spidsbarren er et historisk tidsskrift for Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeninger i gl. Egtved Kommune. Tidsskriftet udgives en gang om året og indeholder en lokalhistorisk artikel fra hver af de syv foreninger i kommunen samt disses årsberetninger. Tillige bringes en omtale vedrørende uddelingen af den årlige bygningsbevaringspris.

Spidsbarren uddeles til foreningens medlemmer.