Nyt fra arkivet

Arkivstatus under Covid-19 (8. februar 2021): Arkivet er naturligvis i lighed med andre kulturinstitutioner, museer og lignende lukket på grund af Covid-19. Arkivet kan dog som sædvanligt kontaktes pr. telefon, e-mail og arkiv.dk for forespørgsler og lignende.

Generalforsamling 2021: På grund af Covid-19 bliver generalforsamlingen ikke afholdt på sædvanlig måde. I stedet afvikles denne som en skriftlig generalforsamling. Dvs. at medlemmerne vil modtage beretningen, regnskab, budget, arbejdsplan og forslag til valg til bestyrelsen skriftligt (pr. mail eller papir).

Vedr. ArkivNyt på hjemmesiden: Bemærk, at ArkivNyt nr. 1/2014 nu kan læses på hjemmesiden under fanen “Udgivelser”

Arbejdsplan for 2020 og de følgende år:

I forbindelse med generalforsamlingen den 6. februar 2020 blev der vedtaget en ny arbejdsplan, der kommer til at gælde for de følgende år. Jf. denne arbejdsplan vil arkivmedarbejderne over en længere periode arbejde med en mere omfattende beskrivelse af Ny Nørups historie. Det er tanken, at der i processen også skal inddrages lokale borgere, der kan være med til at fortælle historier om hvad der skete.

Det er svært for os at vide hvem der kan huske noget, så derfor opfordres alle til at kontakte os, hvis man gerne vil fortælle sin historie.

Det er planen, at det vi finder frem til, skal offentliggøres som artikler i ArkivNyt, Spidsbarren eller her på hjemmeside. Eller måske endda som en bog om Ny Nørup.

Hvis man har fortællinger til arkivet, som man slet ikke ønsker offentliggjort, kan disse dog sagtens afleveres med klausul om, at materialet først må blive tilgængeligt om mange år (25 år, 75 år eller andet).

Ekstra lokale til arkivet:

I løbet af foråret og sommeren 2019 har vi fået istandsat et ekstra lokale til arkivet samt anskaffet nogle reoler, der er stillet op i dette lokale.

Vi glæder os til at fremvise det udvidede lokalhistoriske arkiv næste gang vi holder Åbent Hus. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastlagt.

Besøg også hjemmesiden arkiv.dk – hvor der hele tiden kommer nye billeder og nye oplysninger; også fra Nørup Sogns arkiv

Prøv et besøg på hjemmesiden arkiv.dk og søg efter skole- eller konfirmationsbilleder fra Nørup Sogn. Så vil du kunne se eller gense rigtig mange fotografier som vores arkivleder (Ida) har scannet og registreret, således at alle nu kan se billederne via arkiv.dk. Mere end 400 billeder fra arkivet kan nu ses på arkiv.dk.

Sportsbilleder

I begyndelsen af 2017 har vi registreret nogle holdbilleder fra fodboldklubben i Nørup, og flere vil følge. Så vil det blive muligt, at se, eller gense billeder af de lokale idrætsstjerner med langt hår og korte bukser.