Nyt fra arkivet

HUSK: Julemøde på Skovbrynet den 24. november 2022 kl. 19:00 – E-mail udsendes til medlemmer med yderligere oplysninger.

Ombygning i arkivet

Ombygningen på Firehøjeskolen i Ny Nørup er nu afsluttet, og derfor er vi da også kommet godt i gang med arkivarbejdet igen. Vi har fået møblementet på plads og også fået hængt billeder op på væggene igen. Ligeledes har arkivalierne efterhånden fundet deres rette pladser på hylder og i skabe mv.

Vi glæder os til så snart som muligt at kunne fremvise lokalerne ved et Åbent-hus arrangement.

Arbejdsplan for 2020 og de følgende år:

I forbindelse med generalforsamlingen den 6. februar 2020 blev der vedtaget en ny arbejdsplan, der kommer til at gælde for de følgende år. Jf. denne arbejdsplan vil arkivmedarbejderne over en længere periode arbejde med en mere omfattende beskrivelse af Ny Nørups historie. Det er tanken, at der i processen også skal inddrages lokale borgere, der kan være med til at fortælle historier om hvad der skete.

Det er svært for os at vide hvem der kan huske noget, så derfor opfordres alle til at kontakte os, hvis man gerne vil fortælle sin historie.

Det er planen, at det vi finder frem til, skal offentliggøres som artikler i ArkivNyt, Spidsbarren eller her på hjemmeside. Eller måske endda som en bog om Ny Nørup.

Hvis man har fortællinger til arkivet, som man slet ikke ønsker offentliggjort, kan disse dog sagtens afleveres med klausul om, at materialet først må blive tilgængeligt om mange år (25 år, 75 år eller andet).

Ekstra lokale til arkivet:

I løbet af foråret og sommeren 2019 har vi fået istandsat et ekstra lokale til arkivet samt anskaffet nogle reoler, der er stillet op i dette lokale.

Vi glæder os til at fremvise det udvidede lokalhistoriske arkiv næste gang vi holder Åbent Hus. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastlagt.

Besøg også hjemmesiden arkiv.dk – hvor der hele tiden kommer nye billeder og nye oplysninger; også fra Nørup Sogns arkiv

Prøv et besøg på hjemmesiden arkiv.dk og søg efter skole- eller konfirmationsbilleder fra Nørup Sogn. Så vil du kunne se eller gense rigtig mange fotografier som vores arkivleder (Ida) har scannet og registreret, således at alle nu kan se billederne via arkiv.dk. Mere end 400 billeder fra arkivet kan nu ses på arkiv.dk.

Sportsbilleder

I begyndelsen af 2017 har vi registreret nogle holdbilleder fra fodboldklubben i Nørup, og flere vil følge. Så vil det blive muligt, at se, eller gense billeder af de lokale idrætsstjerner med langt hår og korte bukser.