Nyt fra arkivet

Ombygning i arkivet

Som nogle af jer måske har bemærket, er der en større ombygning og renovering i gang på Firehøjeskolen i Ny Nørup. Arbejdet berører også arkivet, idet bl.a. vand- og kloakrør i vores lokaler skal fjernes, og der skal også opsættes en brandvæg i det inderste lokale. Vi har derfor pakket næsten alle arkivalier sammen for at beskytte disse under arbejdet. Arkivet er derfor lukket indtil videre, men så snart det er muligt, vil vi gå i gang med genindretningen.

Grundet lukningen har vi ikke mulighed for at gennemføre en generalforsamling ved fremmøde, så derfor vil generalforsamlingen lige som sidste år blive gennemført skriftligt. Dvs., at beretning, regnskab og budget m.v. snarest vil blive udsendt pr. mail til foreningens medlemmer.

Arbejdsplan for 2020 og de følgende år:

I forbindelse med generalforsamlingen den 6. februar 2020 blev der vedtaget en ny arbejdsplan, der kommer til at gælde for de følgende år. Jf. denne arbejdsplan vil arkivmedarbejderne over en længere periode arbejde med en mere omfattende beskrivelse af Ny Nørups historie. Det er tanken, at der i processen også skal inddrages lokale borgere, der kan være med til at fortælle historier om hvad der skete.

Det er svært for os at vide hvem der kan huske noget, så derfor opfordres alle til at kontakte os, hvis man gerne vil fortælle sin historie.

Det er planen, at det vi finder frem til, skal offentliggøres som artikler i ArkivNyt, Spidsbarren eller her på hjemmeside. Eller måske endda som en bog om Ny Nørup.

Hvis man har fortællinger til arkivet, som man slet ikke ønsker offentliggjort, kan disse dog sagtens afleveres med klausul om, at materialet først må blive tilgængeligt om mange år (25 år, 75 år eller andet).

Ekstra lokale til arkivet:

I løbet af foråret og sommeren 2019 har vi fået istandsat et ekstra lokale til arkivet samt anskaffet nogle reoler, der er stillet op i dette lokale.

Vi glæder os til at fremvise det udvidede lokalhistoriske arkiv næste gang vi holder Åbent Hus. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastlagt.

Besøg også hjemmesiden arkiv.dk – hvor der hele tiden kommer nye billeder og nye oplysninger; også fra Nørup Sogns arkiv

Prøv et besøg på hjemmesiden arkiv.dk og søg efter skole- eller konfirmationsbilleder fra Nørup Sogn. Så vil du kunne se eller gense rigtig mange fotografier som vores arkivleder (Ida) har scannet og registreret, således at alle nu kan se billederne via arkiv.dk. Mere end 400 billeder fra arkivet kan nu ses på arkiv.dk.

Sportsbilleder

I begyndelsen af 2017 har vi registreret nogle holdbilleder fra fodboldklubben i Nørup, og flere vil følge. Så vil det blive muligt, at se, eller gense billeder af de lokale idrætsstjerner med langt hår og korte bukser.