Nyt fra arkivet

HISTORISK markvandring lørdag den 30. oktober 2021 Kl. 13:00 – 14:30

Denne dag har Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museum i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Nørup Sogn arrangeret en guidet tur til “Vandel Dam” – vejkrydset Mørupvej – Gødding Skovvej. Frank Laursen (LAU) fra Randbøl vil vise rundt og fortælle om de spændende fund der blev gjort i fm. udgravningerne til naturgasnettet. Under mulden ligger der et langhus og flere andre huse fra germansk jernalder – et helt gårdkompleks.

Alle er velkomne – tilmelding ikke nødvendigt – mød bare op – praktisk fodtøj anbefales.

Yderligere oplysninger udsendes pr. mail til foreningens medlemmer.

Arbejdsplan for 2020 og de følgende år:

I forbindelse med generalforsamlingen den 6. februar 2020 blev der vedtaget en ny arbejdsplan, der kommer til at gælde for de følgende år. Jf. denne arbejdsplan vil arkivmedarbejderne over en længere periode arbejde med en mere omfattende beskrivelse af Ny Nørups historie. Det er tanken, at der i processen også skal inddrages lokale borgere, der kan være med til at fortælle historier om hvad der skete.

Det er svært for os at vide hvem der kan huske noget, så derfor opfordres alle til at kontakte os, hvis man gerne vil fortælle sin historie.

Det er planen, at det vi finder frem til, skal offentliggøres som artikler i ArkivNyt, Spidsbarren eller her på hjemmeside. Eller måske endda som en bog om Ny Nørup.

Hvis man har fortællinger til arkivet, som man slet ikke ønsker offentliggjort, kan disse dog sagtens afleveres med klausul om, at materialet først må blive tilgængeligt om mange år (25 år, 75 år eller andet).

Ekstra lokale til arkivet:

I løbet af foråret og sommeren 2019 har vi fået istandsat et ekstra lokale til arkivet samt anskaffet nogle reoler, der er stillet op i dette lokale.

Vi glæder os til at fremvise det udvidede lokalhistoriske arkiv næste gang vi holder Åbent Hus. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastlagt.

Besøg også hjemmesiden arkiv.dk – hvor der hele tiden kommer nye billeder og nye oplysninger; også fra Nørup Sogns arkiv

Prøv et besøg på hjemmesiden arkiv.dk og søg efter skole- eller konfirmationsbilleder fra Nørup Sogn. Så vil du kunne se eller gense rigtig mange fotografier som vores arkivleder (Ida) har scannet og registreret, således at alle nu kan se billederne via arkiv.dk. Mere end 400 billeder fra arkivet kan nu ses på arkiv.dk.

Sportsbilleder

I begyndelsen af 2017 har vi registreret nogle holdbilleder fra fodboldklubben i Nørup, og flere vil følge. Så vil det blive muligt, at se, eller gense billeder af de lokale idrætsstjerner med langt hår og korte bukser.